WIE KAN IK NOG VERTROUWEN?
Homoseksueel in nazi Duitsland en bezet Nederland

Misplaatst protest

de Volkskrant, Forum, 22 april 2006


Ayaan Hirsi Ali heeft vrijdag met een sterke, persoonlijk getoonzette rede de tentoonstelling over de vervolging van homo's in de geopend. Als het aan negen wetenschappers op het terrein van homoseksualiteit en gender-studies had gelegen, was dit niet gebeurd. Hoewel de uitnodiging aan het VVD-Kamerlid al geruime tijd bekend was, tekenden ze te elfder ure in een gezamenlijk opiniestuk protest aan tegen haar komst. Ze zou vrouwenbevrijding en homo-emancipatie misbruiken voor kwade politieke zaken.

Je kunt uiteraard kritiek hebben op de opvattingen van Hirsi Ali. Je kunt vinden dat ze met haar kritiek op de islam doorschiet en te scherp opereert. Die kritiek komt ook ruimschoots aan bod in het publieke debat.

Maar een oproep tot feitelijke uitsluiting is volledig misplaatst. Hirsi Ali stelt een belangrijk thema aan de orde. Haar integriteit en democratisch besef zijn boven twijfel verheven. Ze is bij uitstek gekwalificeerd om over vervolging en discriminatie te spreken. Het protest van de wetenschappers is Nederlandse kleingeestigheid van de ergste soort. Reageren? volkskrant.nl/commentaar

Copyright: de Volkskrant